Sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng… có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể dùng bạn đi suốt cuộc đời.