Sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng… có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể dùng bạn đi suốt cuộc đời.

Article source: http://congso.com/nhung-cham-ngon-ve-tinh-yeu-hay-va-y-nghia-8784